Pracownia konserwacji dzieł sztuki

Pracownia Beaty Blizińskiej znajduje się w Warszawie.
Przed przyjściem do pracowni należy się umówić:
beata.blizinska@konserwator-dziel-sztuki.pl
+48 600 051 053

Dzieła sztuki, aby cieszyły nas swym magnetycznym pięknem wymagają opieki i dbałości. Cieszy oko szlachetna patyna. Niestety z upływem czasu zauważamy też pociemnienie albo ślepnięcie powierzchni, lub pojawienie się krakelury, czy też wiele innych objawów przeszkadzających w odbiorze estetycznym dzieła.

Bywa to wynikiem samego upływu czasu, nieprawidłowej techniki użytej przez artystę, a czasem też niepoprawnych warunków przechowywania dzieła, nieszczęśliwego wypadku, a najczęściej jest to złożenie paru czynników jednocześnie. 

Konserwacja powstrzymuje destrukcję i zabezpiecza obiekt na przyszłość. Poprawia także możliwość odbioru estetycznego, często odkrywa szczegóły i walory dotąd niewidoczne, ukryte pod brudem, werniksami, przemalowaniami. Rekonstrukcja (restauracja, retusz) dzieła polega na uzupełnieniu utraconych części obrazu, czy rzeźby tak, aby ubytki nie dezintegrowały wyrazu całej kompozycji.

Kontakt: beata.blizinska@konserwator-dziel-sztuki.pl 

telefon +48 600 051 053